Research & Analyse

Research- og analysearbejdet følger to separate spor.

Vi udarbejder analyser og research til vore klienter i forhold til deres individuelle behov, og de problemstillinger de står overfor. Det kan være helt overordnede analyser af ejendomsmarkedet eller af specifikke delemner, som; lejepotentialer, segmentanalyser, udviklings- og investeringspotentialer, byudvikling mv.

Scheel & co. udarbejder herudover selvstændig og uafhængig research. Med vores faste udgivelse; Property Facts, opsummerer vi de vigtigste tal og trends på ejendomsmarkedet i Danmark, i én komprimeret udgivelse. Derudover arbejder vi målrettet på at belyse forskellige emner og trends, der enten har vores eller vore klienters interesse, eller som vi mener, er underbelyste, og som har relevans for ejendomsmarkedet på et generelt niveau.

Alle vores analyser er tilgængelige og kan downloades på denne side.

Property Facts – Forår 2018

I forbindelse med vore øvrige analyseydelser lancererede vi i begyndelsen af 2018, en ekstensiv undersøgelse af forholdet mellem markedsleje og prisen på en ejerlejlighed. Resultatet

Læs mere »