VURDERING & RÅDGIVNING

Vurdering

Scheel & co. har et indgående kendskab til ejendomsmarkedet. Vi vurderer alle typer af ejendomme, men beskæftiger os primært med boligudlejningsejendomme og erhvervsejendomme i København og Storkøbenhavn.

Vores vurderinger tager altid udgangspunkt i internationalt fastsatte standarder og best practice på området for ejendomsvurdering. Vi har et indgående kendskab til principperne bag vurdering af fast ejendom, ligeså vel som de underliggende forhold der er relevante i forståelsen af ejendomsmarkedet heriblandt; lejelovgivningen, finansielle forhold, skattelovgivningen etc.

Vi er opdaterede på de seneste handels- og udlejningspriser, og følger de nyeste trends på ejendomsmarkedet i både ind- og udland tæt, ligeså vel som det samspil der er mellem den private og børsnoterede del af ejendomsmarkedet.

Vore medarbejderes kompetencer tager udgangspunkt i stærke akademiske uddannelser indenfor økonomi, finansiering og ejendomsvurdering, samt lang praktisk erfaring. Endvidere fungerer vore medarbejdere som både undervisere og censorer på diplomuddannelsen i vurdering.

Vi er også aktive på det tyske marked, og har et bredt netværk geografisk spredt i Tyskland. Her håndterer vi primært boligudlejningsejendomme i større byer, samt K/S-projekter i forskellige sektorer.

Rådgivning

I forlængelse af vores vurderingskompetencer, yder vi også specifik ejendomsrådgivning. Vi har igennem tiden bistået vores klienter med en lang række opgaver. Heriblandt syn- og skønssager, værdiansættelse af nødlidende aktiver, K/S-ejendomsaktiver, retssagsoplæg, prisfastsættelse af byggeretter, byfornyelsessager mv.

Herudover har vi haft stor succes med at påklage ejendomsskatter og dækningsafgift på erhvervsejendomme, hvor vi arbejder sammen med juridiske specialister.