BOLIGOMKOSTNINGER – EJE VERSUS LEJE

Research- og analysearbejdet følger to separate spor.

Debatten om boligmarkedet i København har efterhånden raset i adskillige måneder. Har prisstigningerne været for høje og er markedet overophedet?

Det spørgsmål belyses i den følgende analyse, hvor boligomkostningerne estimeres i udvalgte bydele af det københavnske boligmarked for en 100 kvadratmeters lejlighed, med det formål at vurdere hvorvidt markedet er overophedet, når man udelukkende betragter de løbende boligomkostninger. Hvordan ser markedet ud, hvis den boligsøgende træffer beslutninger udelukkende på baggrund af de løbende boligomkostninger? Er der herudover en balance mellem de løbende omkostninger for ejerboliger og de gældende markedslejepriser for lejeboliger?

Download hele analysen: Boligomkostninger eje versus leje